POMOC
Infolinia: +48 733 182 182

Roll up


Opis produktu


Roll-upy są bar­dzo po­pu­lar­ną i sku­tecz­ną for­ma re­kla­my. Te sto­ja­ki re­kla­mo­we mo­gą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne nie­mal na każ­dym wy­da­rze­niu, ja­ko spo­sób pro­mo­wa­nia usług lub produktów. Roll Up'y do­sko­na­le spraw­dza­ją się w ak­cjach infor­macyjnych, pro­mo­cyj­nych, re­kla­mo­wych, a tak­że na tar­gach.
 
Du­żą za­le­tą ta­kiej for­my re­kla­my jest niski koszt, ła­twość trans­por­tu i mon­ta­żu, a tak­że szyb­ka pro­duk­cja - nasz teoretyczna przepustowość dobowa wynosi aż 60 szt.!

Nasze Roll Up'y to przede wszystkim BARDZO WYSOKA JAKOŚĆ! Wyróżnia je m.in.:
- kaseta cięższa o około 30% od kaset konkurencji;
- fotograficzna jakość wydruku;
- wydruk odporny na wodę i działanie światła;
- wydruk w 100% ekologiczny;
- tworzywo dedykowane do roll up'ów - nie zawija się na brzegach i nie przepuszcza światła;
- mocowanie górnej listwy do masztu za pomocą plastikowego haczyka niewidocznego po stronie wydruku;
- mocna, szeroka torba transportowa z dodatkową wewnętrzną warstwą weluru zabezpieczającą przed uszkodzeniem mechanicznym.

A może Roll Up PREMIUM?
Od niedawna stosujemy innowacyjny, srebrny materiał, na którym drukujemy projekty naszych klientów. Za niewielką dopłatą mogą Państwo zmienić zwyky wydruk w niesamowity metaliczny obraz, który z pewnością zostanie zauważony.
UWAGA - materiał SILVER ze względu na rodzaj powleczenia lekko faluje na brzegach.

Do druku Roll up'ów preferujemy przesyłanie plików JPG lub TIF o rozdzielczości 100-300 dpi. Przesyłanie plików Corel lub PDF, w przypadku nie zastosowania się ściśle do wytycznych z działu "Jak przygotować plik", niesie ryzyko błędów w wydruku, za które drukarnia nie odpowiada.