POMOC
Infolinia: +48 733 182 182

Jak przygotować plik?


Dostosowanie koloru - usługa dla wymagających.

W odpowiedzi na liczne zapytania wprowadziliśmy dodatkową usługę, która pomoże Państwu w uzyskaniu produktu jeszcze bardziej zbliżonego do oczekiwanego ideału.
W ostatnich latach coraz więcej drukarń wykonuje swoje prace w oparciu o zindywidualizowane profile kolorystyczne. Choć standardem światowym są profile Fogry, doświadczenie pokazuje, iż nie zawsze to one są stosowane. Efekt może być taki, że dwie identyczne prace, wydrukowane w 2 firmach, mogą nieznacznie różnić się między sobą. Jeżeli zatem drukowali państwo identyczną realizację w innej drukarni i zależy państwu na osiągnięciu dotychczasowej kolorystyki, a jednocześnie nie są państwo pewni jakie standardy stosowane były u dotychczasowgo wykonawcy, proponujemy dwie opcje do wyboru*.
Pierwsza - wystarczy, że wyślą nam Państwo dotychczasową pracę w wersji papierowej, a my dołożymy wszelkich starań, aby jak najbardziej się do niej zbliżyć. Jest to usługa całkowicie bezpłatna.
Druga - wykonamy wydruk próbny i wyślemy go do Państwa kurierem w formie nieobrobionych arkuszy tzw. PLANO. Koszt takiej próby, to proporcjonalny koszt 1 sztuki + koszt kuriera, czyli 19 zł netto. Po akceptacji próbki rozpoczynamy druk zasadniczy, a termin realizacji rozpoczyna swój bieg.

* opcje odnoszą się do druków niełączonych na arkuszu z pracami innych klientów (czyli prac w nakładzie do 500 szt. włącznie), a także gdzie wartość zleconej pracy wynosi co najmniej 300 zł netto. Prace powyżej nakładu 500 szt. drukowane są na dużym arkuszu, gdzie łączone są prace nawet kilku klientów. W takiej sytuacji zlecenie drukowane jest w oparciu o światowy standard kolorystyczny Fogra i nie podlega możliwości manipulacji kolorami. 

 

Jak przygotować plik do druku

Do druku prosimy przesyłać pliki w formacie PDF, JPG, TIF lub CDR. Przesłane do nas pliki są sprawdzane pod względem technicznym. Prosimy jednak o poprawne przygotowywanie projektów od strony merytorycznej, ponieważ ewentualne błędy np. ortograficzne nie będą podstawą do reklamacji.

Pliki prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną. Nie przyjmujemy plików w formie kości USB, czy płyt CD.

Z reguły już po kilku godzinach praca jest wydrukowana i trafia na introligatornię. W większości przypadków nie ma zatem możliwości wstrzymania realizacji. Prosimy o przemyślane zakupy.

Respektowanie poniższych zasad jest konieczne do poprawnego wydruku zlecenia. Wiele błędów jesteśmy w stanie wyłapać i na czas poinformować Państwa o konieczności naniesienia poprawki. Niestety część z nich (np. tekst dodany w Adobe Acrobat Professional jako komentarz, a nie element drukowalny) jest niemożliwa do wychwycenia. Na każdym kroku staramy się pomagać naszym Klientom w przygotowaniu plików. Dlatego też w razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym działem graficznym. W naszym wspólnym interesie jest drukowanie prac wolnych od błędów.

 

PDF

- Czcionki zamienione na krzywe szczególnie, gdy używają Państwo mało popularnych fontów.
- Zgodność min. PDF 1.4 (w przypadku niższych wersji jak 1.3 może dojść nie niepoprawnego zapisania przeźroczystości, cieni i przejść tonalnych).
- Spady po 3 mm z każdej strony (tło projektu poszerzone o 3 mm w każdą stronę).
- Rozdzielczość bitmap min. 350 dpi.
- Model barw CMYK.
- Brak osadzonych profili kolorystycznych ICC (zastosowanie profilu może powodować rozbieżności między tym, co Państwo widzicie na swoim monitorze, a tym jak praca wygląda w rzeczywistości. Zachęcamy do niestosowania profilów ICC). Jeżeli zastosowanie profilu jest bezwzględnie konieczne, zalecamy załączanie profilu Fogra39.
- Projekt wyśrodkowany na stronie.
- Nie stosowanie masek przezroczystości.
- Odległość ważnych obiektów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi klejone: 5 mm od linii cięcia; 10mm od grzbietu).
- Minimalna grubość linii: 0,12 mm (w kontrze 0,3 mm).
- Przeźroczystości, cienie i przejścia tonalne zamienione na bitmapy.
- Katalogi i inne prace wielostronnicowe należy przesyłać strona po stronie, w 1 pliku (prosimy nie robić składek, gdyż utrudniają one sprawdzenie poprawności kolejności stron, a także uniemożliwiają sprawdzenie poprawności przygotowanych rozkładówek).
- Brak kolorów dodatkowych np. Pantone.
- Brak warstw. Podział projektu na kilka warstw może powodować błędy w druku. Szczególnie dużym problemem jest ustawianie warstw, jako niewidoczne. Mimo, że są one ukryte w podglądzie PDFa, mogą pojawić się na wydruku! Taki błąd jest niemal niemożliwy do wychwycenia.
- Brak overprintów (częstym błędem jest zapisanie białego tekstu na ciemnym polu jako overprint. W związku z tym, że urządzenia nie drukują kolorem białym, kolor taki jest nie drukowany, choć w PDFie jest widoczny)! Taki błąd jest niemal niemożliwy do wychwycenia.
- Brak elementów dodanych w programie innym niż ten, z którego pochodzi PDF (np. adres dodany w PDF Acrobat Professional, jako komentarz. Nie jest to element drukowalny i choć jest widoczny w PDFie, to nie znajduje się na warstwie przewidzianej do druku)! Taki błąd jest niemal niemożliwy do wychwycenia.
- Brak przejść tonalnych niższych niż 5%. Aby uniknąć paskowania należy dodać szumy.
- Ze względu na możliwości wystąpienia niewielkich przesunięć w trakcie druku i cięcia, należy unikać ramek wokół użytku, które mogą sprawiać wrażenie braku centryczności.
- Kolory Państwa projektu na wydruku z drukarki biurkowej jak i na ekranie monitora ze względów technologicznych (brak kalibracji, prezentacja barw w modelu RGB, a nie CMYK) mogą odbiegać od produktu wydrukowanego na skalibrowanej maszynie produkcyjnej. Zachęcamy zatem, aby w celu sprawdzenia realnej kolorystki zamawiali Państwo wydruki próbne.
- Dobrym zwyczajem jest numeracja strony w przypadku zamawiania prac wielostronnicowych (np. katalogów). Pozwala to naszemu grafikowi na dodatkową wyrywkową kontrolę, czy strony w pliku są poprawnie ułożone.
- W przypadku prac z opcją wiercenia otworów zaleca się, aby w obszarze wiercenia znajdowały się tylko jasne grafiki lub nie było ich wcale (po obu stronach otworu). Wynika to z faktu, iż toner pod wpływem wysokiej temperatury rozgrzanego wiertła topi się, co może doprowadzić do sklejania się kartek w miejscu wiercenia. Po oderwaniu kartki, powstały efekt może być nieestetyczny. Skutecznym rozwiązaniem takiej sytuacji może być zafoliowanie stron o dużym nasyceniu kolorów.

 

JPG lub TIF

- Spady po 3 mm z każdej strony (tło projektu poszerzone o 3 mm w każdą stronę).
- Rozdzielczość bitmap min. 400 dpi.
- Model barw CMYK.
- Brak osadzonych profili kolorystycznych ICC (zastosowanie profilu może powodować rozbieżności między tym, co państwo widzicie na swoim monitorze, a tym jak praca wygląda w rzeczywistości. Zachęcamy do nie stosowania profilów ICC). Jeżeli zastosowanie profilu jest bezwzględnie konieczne, zalezamy załącznie stosowanego przez nas profilu Fogra39.
- Odległość ważnych obiektów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi klejne: 5 mm od linii cięcia; 10mm od grzbietu).
- Minimalna grubość linii - 0,15 mm (w kontrze 0,3mm).
- Nie należy używać przejść tonalnych niższych niż 5%. Aby uniknąć paskowania należy dodać szumy.
- Ze względu na możliwości wystąpienia niewielkich przesunięć w trakcie druku i cięcia, należy unikać ramek wokół użytku, które mogą sprawiać wrażenie braku centryczności.
- Kolory państwa projektu na wydruku z drukarki biurkowej jak i na ekranie monitora ze względów technologicznych (brak kalibracji, prezentacja barw w modelu RGB, a nie CMYK) mogą odbiegać od produktu wydrukowanego na skalibrowanej maszynie produkcyjnej. Zachęcamy zatem, aby w celu sprawdzenia realnej kolorystki zamawiali państwo wydruki próbne.
- Dobrym zwyczajem jest numeracja strony w przypadku zamawiania prac wielostronnicowych (np. katalogów). Pozwala to naszemu grafikowi na dodatkową wyrywkową kontrolę, czy strony w pliku są poprawnie ułożone.
- W przypadku prac z opcją wiercenia otworów zaleca się, aby w obszarze wiercenia znajdowały się tylko jasne grafiki lub nie było ich wcale (po obu stronach otworu). Wynika to z faktu, iż toner pod wpływem wysokiej temperatury rozgrzanego wiertła topi się, co może doprowadzić do sklejania się kartek w miejscu wiercenia. Po oderwaniu kartki, powstały efekt może być nieestetyczny. Skutecznym rozwiązaniem takiej sytuacji może być zafoliowanie stron o dużym nasyceniu kolorów.

 

Corel Draw

- Czcionki zamienione na krzywe (Drukarnia Cyfrowo.com.pl nie bierze odpowiedzialności błędy wynikłe z niezamienienia tekstów na krzywe).
- Zgodność min. PDF 1.4 (w przypadku niższych wersji jak 1.3 wyemitowanych szczególnie z Corela może dojść nie niepoprawnego zapisania przeźroczystości, cieni i przejść tonalnych).
- Spady po 3 mm z każdej strony (tło projektu poszerzone o 3 mm w każdą stronę).
- Rozdzielczość bitmap min. 350 dpi.
- Model barw CMYK.
- Brak osadzonych profili kolorystycznych ICC (zastosowanie profilu może powodować rozbieżności między tym, co państwo widzicie na swoim monitorze, a tym jak praca wygląda w rzeczywistości. Zachęcamy do nie stosowania profilów ICC). Jeżeli zastosowanie profilu jest bezwzględnie konieczne, zalezamy załącznie stosowanego przez nas profilu Fogra39.
- Projekt wyśrodkowany na stronie.
- Odległość ważnych obiektów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi klejne: 5 mm).
- Minimalna grubość linii - 0,12 mm (w kontrze 0,3mm).
- Przeźroczystości, cienie i przejścia tonalne zamienione na bitmapy.
- Katalogi i inne prace wielostronnicowe należy przesyłać strona po stronie, w 1 pliku (prosimy nie robić składek, gdyż utrudniają one sprawdzenie poprawności kolejności stron, a także uniemożliwiają sprawdzenie poprawności przygotowanych rozkładówek).
- Brak kolorów dodatkowych np. Pantone.
- Brak warstw. Podział projektu na kilka warstw może powodować błędy w druku. Szczegolnie dużym problemem jest ustawianie warstw, jako niewidoczne. Mimo, że są one w podglądzie PDFa ukryte mogą pojawić się na wydruku
- Brak overprintów (częstym błędem jest zapisanie białego tekstu na ciemnym polu jako overprint. W związku z tym, że urządzenia nie drukują kolorem białym, kolor taki jest nie drukowany, choć w PDFie jest widoczny)!
- Nie należy używać przejść tonalnych niższych niż 5%. Aby uniknąć paskowania należy dodać szumy.
- Ze względu na możliwości wystąpienia niewielkich przesunięć w trakcie druku i cięcia, należy unikać ramek wokół użytku, które mogą sprawiać wrażenie braku centryczności.
- Kolory Państwa projektu na wydruku z drukarki biurkowej jak i na ekranie monitora ze względów technologicznych (brak kalibracji, prezentacja barw w modelu RGB, a nie CMYK) mogą odbiegać od produktu wydrukowanego na skalibrowanej maszynie produkcyjnej. Zachęcamy zatem, aby w celu sprawdzenia realnej kolorystki zamawiali Państwo wydruki próbne.
- Dobrym zwyczajem jest numeracja strony w przypadku zamawiania prac wielostronnicowych (np. katalogów). Pozwala to naszemu grafikowi na dodatkową wyrywkową kontrolę, czy strony w pliku są poprawnie ułożone.
- W przypadku prac z opcją wiercenia otworów zaleca się, aby w obszarze wiercenia znajdowały się tylko jasne grafiki lub nie było ich wcale (po obu stronach otworu). Wynika to z faktu, iż toner pod wpływem wysokiej temperatury rozgrzanego wiertła topi się, co może doprowadzić do sklejania się kartek w miejscu wiercenia. Po oderwaniu kartki, powstały efekt może być nieestetyczny. Skutecznym rozwiązaniem takiej sytuacji może być zafoliowanie stron o dużym nasyceniu kolorów.